Daily Archive: January 13, 2020

Jan 13

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ОД ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА ЗА ПЕРИОД 2018-2019 ГОДИНА

Во изминатите 2 години локална власт континуирано се работи на подобрување на локалната патна инфраструктура .Благодарение на централната власт преку соработката со ЈП за државни патишта на РСМ , Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Бирото за Рамномерен Регионален развој решени се децениски проблеми преку асфалтирање на регионални и локални патишта .

css.php