Daily Archive: November 27, 2019

Nov 27

ЗАВРШИ ИЗГРАДБАТА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С.БАЧ

✅должина 237 м ✅средства од Министерство за животна средина и просторно планирање по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменска дотација за општина Новаци . ✅изведувач-ИНТЕР ТРИУМФ ДООЕЛ БИТОЛА ✅се грижиме за животната средина и ги реализираме барањата на локалното население од с.Бач

Nov 27

Максимално искористени средствата од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации за општина Новаци

Врз основа на Одлуката на Влада на Република Северна Македонија за расределба на средства по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации за општина Новаци , како и Програмата за управување со животната средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2019г по склучен договор …

Continue reading »

css.php