Daily Archive: October 30, 2019

Oct 30

ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ Р511-КРСТОСНИЦА С.СТАРАВИНА-С.БУДИМЕРЦИ ДО МАНАСТИР СВ.АТАНАС С.СТАРАВИНА

✅должина 811 метри ✅средства 4.601.062 денари од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ✅мерка 323 -зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја ✅изведувач-СВ ИНВЕСТ Дооел Битола Го развиваме и унапредуваме манастирскиот туризам

css.php