Daily Archive: October 14, 2019

Oct 14

Во Пелагонија органскиот отпад ќе се преработува во компост

Јавното претпријатие за комунални дејности Комунална Хигиена од Општина Новаци го организираше третиот партнерски состанок на проектот „Симбиотски мрежи за одржливо управување со органскиот отпад-Симбиоза“ кој што е финансиран и поддржан од Европската Унија преку Интерег – ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Р.Грција – РС Македонија 2014-2020 и кофинансиран од националните фондови преку Министерството …

Continue reading »

css.php