«

»

Sep 03

ВО ТЕК Е РЕКОНСТРУКЦИЈA НА УЛИЦИ ВО С.ГРАДЕШНИЦА

2019г -Два краци

I-крак во должина од 192 м 
II-крак во должина од 368 м
Вкупна должина од 560 м со бекатон

Изведувач-Зимак Дооел Битола
Средства -Биро за регионален развој и Буџет од општина Новаци

2018г-Еден крак во должина од 320 м со бекатон

Ја подобруваме патната и улична инфраструктура низ Општината

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php