Daily Archive: May 2, 2019

May 02

Општина Новаци со нови проекти на трите мерки од повикот на АФПЗРР

Општина Новаци доби финансиска поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по јавниот повик со кој општина Новаци имаше аплицирано за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој . Финансиската поддршка е во следните мерки: Мерка 321-(Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини) . По оваа …

Continue reading »

css.php