Daily Archive: December 21, 2018

Dec 21

Eдукација за правна помош на поединци и семејтва со ниски приходи

Е Адвокати ангажирани во имплементацијата на проектот „ Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи“ финансиран сос редства од Европска Унија ги едуцираа жителите на општина Новаци. Целта на проектот е зајакнување на пристапот до правда на најранливите категории на граѓани со што ќе се придонесе кон правно зајакнување , …

Continue reading »

css.php