Daily Archive: November 8, 2018

Nov 08

Јавна расправа за долгорочно задолжување за набавка на механизација

Општина Новаци организираше јавна расправа на која се расправаше за намерата на локалната самоуправа долгорочно да се задолжи во Вториот Проект за подобрување на општинските  услуги финансирана со заем од Меѓународната  банка за обнова и рaзвој – Светска  Банка за набавка на градежна механизација (скип со придружна механизација, камион-кипер и камион цистерна).Вкупниот износ на потребните средства изнесува 250 000 до  …

Continue reading »

css.php