«

»

Nov 02

Ново повеќенаменско игралиште во Долно Агларци

Со грант од Светска банка од Кредитот за одржување и реконструкција на уличното осветлување, општина Новаци го изгради новото повеќенаменско игралиште во село Долно Агларци.

Ваквите објекти се од голема важност за младата популација заради реализација на разни спортско рекреативните активности кои се особено значајни за здрав психофизички развој.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php