«

»

Jun 19

Советот на општина Новаци ја одржа 13 –тата седница

Советот на општина Ноавци денеска ја одржа 13 тата седница на која разгледаа и одлучија по дваесеттина точки на дневен ред.

По усвојувањето на записникот од претходната седница , се усвои Планот за измена и дополнување на годишениот план за јавни набавки на општина Новаци за 2018 година-Јуни 2018 година, беше разгледана и сувоена програмата  за одржување на локалните водоводи во општина Новаци за 2018 година, од Ј.П. за Комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,Новаци.

Советниците денеска разгледаа и неколку барања од физички лица  за еднократна финансиска помош за лекување, направена штета од пожар и сл.

На денешната седница беа доесени и две одлуки за урбанистичка документација со која ќе се изврши промена на траса на собраќајната инфраструктура во с.Далбеговци .

Советниците денеска донесоа и предлог- одлука за одобрување на финансиски придонес во проект финансиран од Европска Унија, администриран од Светска Банка – Проект за локална и регинална конкурентност (ПЛРК), повик за изразување на интерес “Инвестиции на подгрантови во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзувања во дестинациите”, бр. LRCP – 1/18.

Советот на општина Новаци на денешната седница го разгледа барањето од Здружение за мода Пикси студио Новаци, за одобрување на финансиски средства  за реализација на Културно-забавно лето ,,Новаци 2018,,, ЈП за Коунални дејности ,,Комунална хигиена,, Новаци, за одобрување на средства за набавка на моторна пила за сечење на дрва и  од Здружение за спорт ОФФ РОУД КЛУБ Пелистер-Битола, за одобрување на финансиски средства за одржување на дводневна џип тура.

Меѓу останатите точки на дневниот ред кои беа разгледани и за кои беа донесени одлуки се :формирање на заедничка комисија помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Могила и Новаци, донесено е решение за именување членови во заедничка комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Могила и Новаци и донесена е одлука за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Могила и Новаци  за учество во финансирањето на Регионален центар за подршка на слепи лица и лица со попреченост во видот.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php