Daily Archive: July 6, 2017

Jul 06

На повидок соработка помеѓу општина Новаци и канцеларијата на UN Women

Општина Новаци ќе биде дел од третата фаза од регионалниот проект на UN Women за промоција на родово одговорни политики и буџети во Југоисточна Европа, кој предвидува широка компонента насочена кон единиците на локална самоуправа во Р. Македонија. Главната цел на проектот е да придонесе кон имплементација на националните обврски за остварување на родовата еднаквост …

Continue reading »

css.php