Daily Archive: February 23, 2017

Feb 23

Јавен увид и Јавна расправа по Извештај за стратегиска оцена на животна средина на Урбанистички план за село Бач и Добромири

Јавен увид и јавна расправа по Извештај за стратегиска оцена на животна средина на Урбанистички план за село Бач – општина Новаци Јавен увид и јавна расправа по Извештај за стратегиска оцена на животна средина на Урбанистички план за село Добромири – општина Новаци

css.php