Daily Archive: January 12, 2017

Jan 12

Општина Новаци доделила во 2016 година парична помош во износ од 430 000 денари за лекување и други основи

Општина Новаци во текот на изминатат 2016 година доделила околу 430 000 денари парична помош на физички лица по основ потреба за лекување и други основи.

css.php