Daily Archive: January 10, 2017

Jan 10

Исплатени 145 000 денари еднократна субвенција за 29 новороденчиња  во 2016 година

Општина Новаци во 2016 година е побогата за 29 новороденчиња за чие што раѓање локалната самопурава на родителите им доделила еднократна парична помош во висина од 5000 денари или вкуно 145 000,00 денари.

css.php