Daily Archive: May 6, 2016

May 06

Бетонирање на канал за атмосферски води покрај патот Гнеотино -Брод кој беше срушен од поплавите

Со подобрување на временските прилики започнаа градежните работи на територијата на Општина Новаци . Еден од претходно зацртаните проекти беше и бетонирањето на каналот за атмосферска вода покрај патот Гнеотино – Брод кој беше оштетен од минатогодишните невидени поплави кои ја зафатија оваа пелагониска општина.

css.php