Daily Archive: March 31, 2016

Mar 31

Истекува рокот за поднесување на барање за легализација

Почитувани, Ве известуваме дека согласно член од 15 од Законот за изменување и дополнување на законот за постапување со бесправно изградени објекти , Службен весник на РМ, бр.217 од 11.12.2015 година , граѓаните на општина Новаци можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправен објект заклучно до полноќ 24 часот 31.03.2016 година. За …

Continue reading »

css.php