Daily Archive: February 26, 2016

Feb 26

ЛУПД и Стратегиска оцена за изградба на ловен дом со пратечки содржини во с. Будимирци

Во просториите на општина Новаци денеска се организираше јавен увид и расправа за Нацрт Извештајот за стратегиска оцена за влијанието врз животната средина по нацрт извештај за статегиска оцена на ЛУПД за изградба на ловен дом со пратечки содржини на дел  од КП бр.1372,1750 и 2109 во КО Будимирци.

Feb 26

Акција за чистење на одводен канал во Новаци

Во рамките на проектот „Стоп за поплавите“ кој го реализира Центар за граѓанска иницијатива, а е поддржан од програмата Цивика Мобилитас, денес се реализира акција за чистење на одводен канал во Новаци.

css.php