Daily Archive: December 24, 2015

Dec 24

Општина Новаци го донесе Буџетот за 2016 година

На 44 тата седница на Советот на Општина Новаци беше донесен најважниот документ за финансиското работење на локалната самоуправа. Покрај Буџетот советниците донесоа одлука за извршување на буџетот за 2016 година, oдлука за давање согласност на  доставени извештаи на искористени средства за 2014 година на Здруженија на граѓани, спортски, технички и научни друштва, наменски дотации …

Continue reading »

css.php