Daily Archive: December 10, 2015

Dec 10

Оглас за ангажман на надворешни експерти за испорака на обука за туристички работници

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива историја – жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува оглас за ангажман на двајца надворешни експерти за испорака на обука за туристички работници на тема Нови маркетинг методологии за природните и историските патеки, во рамките на активноста 5.3. Тренинг семинар за туристички …

Continue reading »

css.php