«

»

Dec 30

Јавна расправа

Градоначалникот на општина Новаци организира ЈАВЕН УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА по нацрт извештајот за стратегиска оцена на Локална Урбанистичка Планска Документација за оформување на ГП за изградба на стопански комплекси со пратечки содржини на КП 221/1 – дел, КО Добромири и КП-7 дел, КО Новаци. Нацрт извештајот можете да го најдете ТУКА.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php