Daily Archive: December 2, 2014

Dec 02

Расходите на буџетот – тема на четвртата сесија од Форумот на заедницата во Новаци

На четвртата форумска сесија која се одржа во општинската сала во Новаци се расправаше за расходите и преостанатите 4 програми од Буџетот на општина Новаци и тоа:јавно осветлување, култура,спорт и рекреација и изградба и реконструкција на локални патишта и улици.

css.php