Daily Archive: October 29, 2014

Oct 29

Посета на месните заедници во Маково и Рапеш и средба со месното население

Градоначалникот на општина Новаци,Лазар Котевски заедно со советниците од Советот на општина Новаци остварија средба со жителите на населените места Маково и Рапеш.Оваа е редовна практика која се повторува во одреден временски интервал со цел преку директни средби со населението да се слушнат нивните проблеми и  да им се помогне во нивно разрешување.

Oct 29

Јавна расправа

Почитувани, на следниот ЛИНК можете да го најдете документот со кој општина Новаци ја информира јавноста дека е ставен на увид Нацрт-Планот за стратегиска оцена на животната средина на Нацрт-Планот за управување со отпад на општина Новаци 2014-2019. Исто така ќе се организира јавна расправа на оваа тема.

css.php