Daily Archive: October 27, 2014

Oct 27

Советот на општина Новаци ја одржа 24 -тата седница

На 24 тата седница на Советот на општина Новаци  се расправаше за дваесеттина точки на дневен ред.Советниците расправата ја започнаа со усвојување на записникот за претходната 23-та седница, а потоа пристапија кон усвојување на тромесечниот извештај за извршување на буџетот за периодот до 30.09.2014, како и предлог одлука за измена и дополнување на буџетот на …

Continue reading »

css.php