Daily Archive: October 17, 2014

Oct 17

Општина Новаци преку буџетски форуми за граѓаните ќе го планира Буџетот за 2015 година

Општина Новаци е меѓу десетте општини во Република Македонија заедно Гостивар, Кичево, Струмица, Радовиш, Крива Паланка, Маврово-Ростуша, Студеничани, Илинден и Кавадарци  кои ќе организираат Буџетски форуми во заедниците во периодот 2014/2015 година.Програмата ќе се спроведува согласно термините за креирање на буџетите за наредната фискална година.

Oct 17

Земјоделците од пелагонискиот регион на едукација за ИПАРД програмата

Во салата на општина Новаци беше организирано предавање и советување за ИПАРД програмата 1 и 2,начинот на аплицирање и искористување на овие фондови од сгтрана на претставници од Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на РМ. На обуката присуствуваа градоначалникот на општина Новаци ,Лазар Котевски, претседателот на сојузот на земјоделци Вељо Тантаров,претседателот на УО на МЗШВ …

Continue reading »

css.php