Daily Archive: October 16, 2014

Oct 16

Невладината Бит славист донира книги за училиштето во Новаци

Невладината организација Бит славист донираше шеесеттина книги во општина Новаци со кои ќе се зголеми книжниот фонд во библиотеката во ЦОУ „ Славко Лумбарковски“ во Новаци.

Oct 16

Последни активности пред асфалтирање на патот Брод-Гнеотино

    Забрзано се работи на подготвување на теренот за асфалтирање на локалниот патен правец Брод-Гнеотино во должина од 3 километри.

css.php