Daily Archive: February 5, 2014

Feb 05

Се евалуираше работата на центарот за ран детски развој „Бамби“ во Новаци

Независен тим за евалуација го скенираше работењето и учењето во Центарот за ран детски развој „Бамби“ во Новаци за периодот 2005-2012 година.Резултатите на евалуацијата треба да покажат колку стандардите за ран детски развој го отсликуваат развојот на децата во првите 5 години од животот.

Feb 05

Општината и Советот на Новаци дадоа позитивно мислење за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Советот на општина Новаци на 13 –тата седница го усвои предлогот и даде позитивно мислење за годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013 година.

css.php