Daily Archive: February 4, 2014

Feb 04

На Коњарка се гради уште една мала хидроцентрала

Јавна расправа по Извештај за стратегиска оцена на животната средина за проект за инфраструктура за изградба на мала хидроцентрала на КП 26 и КП 1405 , КО Скочивир на М.В Коњарка се одржа во просториите на општина Новаци.

css.php