«

»

Jan 23

Барање за добивање на Б-дозвола за Сепарација за песок и чакал “Градилово”, с.Брод.

Почитувани жители на општина Новаци,

На следниот линк се објавени барањето и оперативниот план за добивање на Б-дозвола за усогласување со оперативен план за Сепарција за песок и чакал “Градилово” с.Брод, Општина Новаци. Можете да дадете свое мислење во општина Новаци во рок од 31 ден од објавувањето.

ЛИНК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php