Daily Archive: January 23, 2014

Jan 23

Започна да се гради локалниот патен правец Гнеотино-Брод

Во присуство на министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство на РМ,градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски,државната администрација, мештаните и новинарите беше поставен камен темелник за отпочнување со изградба на локалниот патен правец Гнеотино-Брод. Министерот потенцираше дека општина Новаци годинава има најголем број поддржани проекти вкупно 3 односно од Агенцијата за финансиска пддршка на земјоделството и руралниот …

Continue reading »

Jan 23

Барање за добивање на Б-дозвола за Сепарација за песок и чакал “Градилово”, с.Брод.

Почитувани жители на општина Новаци, На следниот линк се објавени барањето и оперативниот план за добивање на Б-дозвола за усогласување со оперативен план за Сепарција за песок и чакал “Градилово” с.Брод, Општина Новаци. Можете да дадете свое мислење во општина Новаци во рок од 31 ден од објавувањето. ЛИНК

css.php