Daily Archive: January 21, 2014

Jan 21

Општина Новаци во 2013 година доделила 145 000 денари парична помош за 30 новородени деца

Според последните статистички податоци во општина Новаци во 2013 се родиле 6 новороденчиња  повеќе од претходната година. За таа цел локалната самоуправа одвоила вкупен еднократен паричен надоместок во висина од 145 000,00 денари.

css.php