«

»

Nov 12

Се работи на изградбата на поројот во Долно Агларци

CAM00273

Пред да настапи влошување на временската состојба што ќе значи крај на сите градежни работи, општина Новаци интензивно работи на регулацијата на дел од коритото на поројот во Долно Агларци.

„Општина Новаци постојано работи на инфраструктурни проекти со цел да им се подобри квалитетот на живот на месното население. Поројот кој е при крај се гради на барање на жителите на Агларци и неговата изградба веќе е при крај.Средствата кои општината ги добива од Фондот за фосилни горива ги користи за еколошки проекти а изградбата на поројот е всушност таков проект.“ рече Лазар Котевски,градоначалник на општина Новаци.

CAM00274

Вредноста на проектот изнесува 2 .260.000,00 денари а средствата се обезбедени од Буџетот на општина Новаци и Фондот за фосилни горива.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php