«

»

Oct 22

Јавен оглас до евидентирани невработени лица

Грб Новаци Agenvija

 

Почитувани жители на општина Новаци, врз основа на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување 2013 година, предвидени во програмата за работа на Владата на Р.Македонија 2011 – 2015 година, за активната програма Општинско – корисна работа во рамките на проектот Промовирањена одржливи вработувања II и Одлуката за распишување на Јавен оглас за работно ангажирање на лица за општинско – корисна работа бр. 03-776/5 од 21.10.2013 година општина Новаци го објавува следниот Јавен оглас до евидентирани невработени лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php