«

»

Aug 26

Се одржа 7-тата седница на Советот на општина Новаци

IMG_4194

Советниците од Советот на општина Новаци денеска ја одржаа Седмата по ред Седница на која расправаа за 9 точки на дневен ред.

Најпрво го усвоија записникот од 6-тата седница на Советот на општина Новаци а потоа го усвоија редоследот на предвидените точки за расправа.

Денешната седница беше во знакот на разгледување на предлог Одлуки  за спроведување на стратегиска оценка (за плански документи Урбанистички планови ) за селата Бач,Далбеговци и Добромири.

Пред Советниците се најдоа и Предлог Одлуката за спроведување стратегиска оцена (за плански документ  проект за инфраструктура за изградба на цевковод,МХЕЦ Коњарка со реф.бр.235 со пропратни објекти на КП 26и КП 1405 Скочивир,Општина Новаци,потоа предлог Одлуката неспроведување на стратегиска оцена (за плански документ Проект за инфраструктура за изградба на систем за наводнување во Новаци,Предлог одлуката за донесување на Урбанистички план вон населено место Новаци за фабрика за ЦО2 и екстрати од треви и билки м.в Делови.

Советниците одлучуваа и за неколку барања за доделување на финански средства од два дудбалски клубови за натпреварување во есенската полусезона и организирање на меѓународен фудбалски турнир по повод Денот на независноста на РМ, како и доделување на средства за изградба на трпезарија во манастирот „Свети Илија“ во с. Живојно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php