Daily Archive: May 30, 2013

May 30

Општина Новаци ќе ги промовира одржливите земјоделски практики и руралниот развој

Општина Новаци ќе соработува со невладината ЏепроСард-Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој со цел максимално искористување на капацитетите и можностите за одржлив економски развој на општина Новаци.

May 30

Ќе се започне со изработка на физибилите студија за системот за наводнување во општина Новаци

                                                                                                              …

Continue reading »

css.php