Daily Archive: April 24, 2013

Apr 24

АПРЗ и УСАИД потпишаа соработка за експанзија на мали бизниси

Советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството заедно со стручни лица од Израел ќе им помагаат на заинтересирани земјоделци од пелагонискиот и полошкиот регион како со помош на систем капка по капка и добри земјоделски практики да ги зголемат приносите при производство на пченка.Општина Новаци е избрана за пилот општина од овој регион.

Apr 24

Новаци и Стрежево го завршуваат проектот за наводнување на полето

Проектот за префрлање на водоснабдителниот систем на Стрежево преку реката Црна, со цел наводнување на новачкото поле ќе биде готов до крајот на работната недела. Стручните служби на Јавното претпријатие Стрежево во соработка со Општина Новаци очекуваат проектот деновиве да го помине последниот филтер пред да се најде пред надлежните во Министерството за земјоделство.

css.php