Daily Archive: March 15, 2013

Mar 15

Градоначалникот Котевски во посета на мариовското село Градешница

Да се асфалтира регионалниот пат за Мариово, да се реши проблемот со снабдувањето со електрична енергија, да се реконструира водоводниот систем, да се регулира редовноста на превозот, да им се обезбеди хидрантска опрема за користење на хидрантите за вода во селото, да се изградат бетонски ѕидови на водоводот 5 чешми, да се реновираат и заштитат …

Continue reading »

Mar 15

Обука за претседателите и членовите на избирачките одбори во Новаци

Во просториите на Општинската изборна комисија во Новаци се одржа обука за претседателите и членовите на избирачките одбори кои на 23 избирачки места треба да ги спроведат Локалните избори на 24 март.

Mar 15

Започна да се гради патниот правец Рибарци – Гнеотино

Започна да се гради патниот правец кој ги поврзува населените места Рибарци-Гнеотино во должина од 5 км. Градоначалникот на општина Новаци, државната администрација и локалното население присуствуваа на осветувањето и отпочнувањето со градба.

css.php