Daily Archive: February 15, 2013

Feb 15

Започна да се реконструира пензионерскиот клуб во Новаци

  Започна реконструкцијата на пензионерскиот клуб во Новаци. Се промени старата и дотраена дограма со нова PVC. Се врши промена на електричната инсталација, водоводната и канализационата инсталација и се изведуваат и молеро-фарбарски работи. Проектот започна од 1 февруари и ќе трае 6 месеци.

css.php