Daily Archive: December 27, 2012

Dec 27

Детска претстава “Дин дин дон” во општина Новаци

Општина Новаци беше домаќин на новогодишната интерактивна детска претстава „Дин дин дон“ во организација на Здружението „Културен иновативен клуб Новаци“ од Новаци. Ова е новоформирано здружение во кое отсега ќе членуваат и ќе творат децата од општина Новаци.

Dec 27

Општина Новаци донесе програма за уредување на градежно државно земјиште за 2013 година

Општина Новаци донесе програма за уредување на градежно државно земјиште за 2013 година. Со програмата ќе се одреди обемот на уредување и степенот на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, ќе се определува надоместокот и начинот на здружување и насочување на средствата за уредување на земјиштето.

css.php