Daily Archive: December 11, 2012

Dec 11

Општина Новаци подготвено го дочека снегот

Општина Новаци подготвена го дочека снежното невреме и ниските температури кои ја зафатија Пелагонија.

Dec 11

Општина Новаци домаќин на подвижната канцеларија на Министерството за Земјоделие

Снегот кој обилно паѓаше не ги спречи претставниците од Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство на Р.Македонија и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството да ги советуваат и информираат земјоделците за сите новини на гореспоменатите институции во Подвижната канцеларија.

Dec 11

Известување

Dec 11

Во посета на ЦОУ “Славко Лумбарковски” во Новаци

Иако во овие моменти кога голем број училишта во земјава имаат проблеми со недостиг од финансиски средства за греење и обезбедување бесплатен превоз за учениците, во ЦОУ „ Славко Лумбарковски“ во Новаци се функционира беспрекорно. Учениците имаат одлични услови за работа а тие тоа го враќаат со своите резултати и постигнати успеси.

css.php