Monthly Archive: March 2012

Mar 22

Општина Новаци со индустриска зона

Нова индустриска зона се предвидува од страна на Општина Новаци која ја почна постапката за изработка на потребната урбанистичка документација. Проектот е поддржан  од Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Mar 22

8-ми Март, Денот на Жената

Градоначалникот на општина Новаци по повод 8-ми март, денот на жената, организираше забава во ресторанот “Император” во Битола.

Mar 07

Книга за дедо Кољо Добровенски

По повод 108 години од смртта на војводата дедо Кољо Добровенски се промовираше книгата од авторот Ѓорѓи Лазаревски, која е финансирана од Општина Новаци. Градоначалникот на општината лазар Котевски, потекнува од неговата лоза.

css.php