«

»

Feb 06

Трибина посветена на земјоделието

Во големата сала на Општина Новаци, се одржа трибина со населението посеветена на земјоделието. Пред присутните, за земјоделието зборуваа пратеникот Панче Дамевски, раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Илија Србиновски и директорот на Агенцијата за земјоделие, Јордан Кузмановски. Целта на оваа трибина е населението што повеќе да се запознае и да ги искористи можностите кои што ги нуди државата, односнот одредените поволности и субвенции, затоа што во Општина Новаци земјоделието е примарна гранка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php