Daily Archive: February 6, 2012

Feb 06

Формулари и предлог одлуки

Формулар за СЕА Далбеговци Инфраструктура Одлука  Далбеговци Формулар за СЕА Долно Агларци Инфраструктура Одлука д.Агларци Формулар за СЕА Горно Агларци Инфраструктура Одлука г.Агларци Формулар за СЕА Живојно Инфраструктура Одлука Живојно Формулар за СЕА Фотоволтаична Централа ЛУПД Одлука Фотоволтаична Централа

Feb 06

Јавна расправа ЛУПД “Koњарка”

Почитувани граѓани, на сликата го имате документот за Јавен увид и јавна расправа по Нацрт-Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на мала хидроелектрична хидроцентрала на КП 26 и КП 1405, КО Скочивир на м.в. “Коњарка” – општина Новаци. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на …

Continue reading »

Feb 06

Министерот Адеми и градоначалниците од Пелагонија за управување со отпад

Министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаким Адеми, присуствуваше на редовната седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Feb 06

Топлификација од РЕК еколошки корисна за Новаци

Експертите се со став дека проектот Топлификација за Битола, Могила и Новаци од РЕК Битола ќе биде позитивен. Според проф. д-р Ристо Цоцонков од Машинскиот факултет во Скопје треба да се направи добра пресметка колку тоа ќе грее, колку граѓани сакаат да се приклучат.

Feb 06

Фотоволтаична централа во с.Гермијан

Во селото Гермијан, кое е во состав на Општина Новаци, заврши изградбата на фотоволтаична централа.Електраната, која наскоро свечено ќе биде пуштена во употреба е со капацитет од 1 мегават и е прва од ваков тип во Македонија. Ја направи фирмата „Мега-солар“ од Скопје.

Feb 06

УСАИД со донација за училиштето во Новаци

Учениците со посебни потреби од ОУ „Славко Лумбарковски“ во Новаци добија опрема со која ќе можат да бидат редовно вклучени во образовниот процес. Опремата се состои од коммпјутерски  и други вид помагала.

Feb 06

Новаци и Могила на “Зелс Експо 2011”

На годинешниот саем на општините „Зелс Експо 2011“ на заеднички штанд се преставија општините Могила и Новаци, заради заедничките карактеристики што ги имаат на поднебјето каде егзистираат како и заедничките проекти што веќе ги работат.

Feb 06

Како да се вложува во општина Новаци

Во Лерин, соседна Грција, Центарот за развој на Пелагонискиот регион организираше регионална презентација на можностите за инвестирање во Пелагонискиот регион, на која учествуваа претставници на бизнис секторот од регионот на градот Лерин и неговата поширока околина.

Feb 06

Локален акционен еколошки план

Со изработка на локалниот акционен еколошки план, загадувањето во Општина Новаци ќе се сведи на минимални граници. Овој план го поддржува и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Feb 06

Соопштение ЗЈКП “Пела Хигиена” (01.11.2011)

Им се соопштува на сите домаќинства дека за скоро време Заедничкото Јавно Комунално Претпријатие „ПЕЛА ХИГИЕНА“ треба да отпочне со собирање на сметот од домаќинствата.

Older posts «

css.php