Daily Archive: February 3, 2012

Feb 03

Јавна презентација и анкета – ноември 2010

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 51/05) и член 15 од Законот за измена и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање(“Сл. весник на РМ” бр. 137/07), Градоначалникот на Општина Новаци објавува С О О П Ш Т Е Н И Е СЕ …

Continue reading »

css.php