Национален гасификационен систем во РМ, за делницата: Неготино – Битола

Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот “Национален гасификационен систем во Република Македонија”, за делницата: Неготино – Битола, можете да ја најдете ТУКА.

css.php