Меѓуопштинска соработка со Битола

Доставување на акти

Мислење

Одлука

Решение

Процена

Мислење

Одлука за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php