Информации од јавен карактер

Лице за контакт за информации од јавен карактер: Ристе Момоковски; емаил: novacio@t.mk; телефон: 047203060

css.php